top of page

HET ONTSTAAN VAN ONZE CLUB

Begin 1991, tussen pot en pint, in café "De Volksmacht" in Beringen-Mijn, stelde de uitbater ons de vraag een info avond te organiseren, met het doel een wandelclub op te richten.

Maar de naam?

Buiten tegen de muur van het café hing een mijnlamp, en vermits we van Beringen-Mijn zijn en vele ex-mijnwerkers zich bij de club wilden aansluiten was de naam vlug gevonden!

Wandelclub "De Mijnlamp Beringen-Mijn" was geboren.

In 2011 hebben wij het statuut  van vzw aangevraagd en bekomen. Dit alles door de talrijke opkomst van onze wandelaars.

Wij zijn aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw onder het nummer 2072.

BESTUUR

Maurice Engelen

VOORZITTER

Tel:  011/34 43 36
GSM: 0473/21 02 53
E-mail: maurice.engelen2@telenet.be

E-mail: demijnlamp@telenet.be

Johan Maes

SECRETARIS

 

GSM: 0478/71 58 45
E-mail: demijnlamp1@telenet.be

Sonja Leten

PENNINGMEESTER

 

GSM: 0477/17 63 36
E-mail: sonja.leten@hotmail.com

Bestuursleden

Maria Stevens, Lucien Bosmans, Kristien Berrevoets, Christophe Swinnen, Linda Aerts, Nancy Schoofs

bottom of page